10% Tatabahasa Dewan Edisi Sekolah Menengah Jilid 1: Morfologi Bentuk Kata

Tatabahasa Dewan Edisi Sekolah Menengah Jilid 1: Morfologi Bentuk Kata


  • Dewan Bahasa Dan Pustaka
  • 9789834902131
  • RM 18.00 RM 20.00
  • Excluding delivery charges

Description Buku ini mengandungi 8 bab dan bagi setiap bab diberikan definisi, huraian, contoh perkataan atau frasa, contoh ayat yang menggunakan empat pola ayat dasar bahasa Melayu, soalan pemahaman serta jawapan.Buku ini amat berguna kepada pelajar, guru, ibu bapa dan pembaca umum.Sumber rujukan tatabahasa lengkap untuk pelajar Ayat contoh yang lebih ilmiah mencakupi pelbagai bidang ilmuDisyorkan sebagai bahan rujukan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa MelayuKepakaran penulis terbukti dan diakui
Author Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa, Abdul Hamid Mahmood, Muhammed Salehudin Aman, Abdul Ghalib Yunus
Format Paperback
Published Date 2016
Publisher Dewan Bahasa Dan Pustaka
ISBN 9789834902131
Language Malay
Condition New
Online Since 4th April, 2018