×
Categories Latest Track My Order Login Register
10% Peribahasa Sekolah Menengah
Peribahasa Sekolah Menengah

Peribahasa Sekolah Menengah


  • Dewan Bahasa Dan Pustaka
  • 9789836271303
  • RM 14.40 RM 16.00
  • Excluding delivery charges

Description Peribahasa Sekolah Menengah ini disusun bagi memudahkan pelajar mempelajari peribahasa bahasa Melayu dan sebagai bahan sokongan pembelajaran Bahasa Melayu. Entri Peribahasa yang termuat dalam buku ini merupakan peribahasa yang telah disenaraikan dalam Huraian Sukatan Pelajaran KBSR dan disesuaikan untuk pelajar sekolah menengah. Peribahasa ini telah dilengkapkan dengan maknanya yang ringkas dan tepat serta ayat yang mencerminkan makna peribahasa tersebut. Selain itu, nilai-nilai murni dan ilmu juga diambil kira dalam mengemukakan ayat-ayat contoh.
Publisher Dewan Bahasa Dan Pustaka
ISBN 9789836271303
Language Malay
Condition New
Online Since 4th April, 2018
Category More  /  Dictionary  /  Malay Dictionary