×
Categories Latest Track My Order Login Register
10% Kamus Lengkap Peribahasa Bergambar Pintar Sekolah Rendah
Kamus Lengkap Peribahasa Bergambar Pintar Sekolah Rendah

Kamus Lengkap Peribahasa Bergambar Pintar Sekolah Rendah


  • Sasbadi
  • 9789837704343
  • RM 9.81 RM 10.90
  • Excluding delivery charges

Description Kamus Lengkap Peribahasa Bergambar Pintar Sekolah Rendah KSSR ini diterbitkan khusus untuk membantu murid dalam menghadapi cabaran dan meningkatkan penguasaan dalam peperiksaan sekolah rendah. Supaya kamus ini benar-benar lengkap dan mantap serta penggunaannya dapat memenuhi kehendak guru dan murid, maka pembikinannya didasarkan pada ´╗┐pelbagai bahan rujukan. Antaranya termasuklah : keperluan peperiksaan sekolah rendah.Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) sekolah rendah.buku-buku teks Bahasa Melayu sekolah rendah.buku-buku rujukan Bahasa Melayu sekolah rendah.kamus-kamus peribahasa Melayu.kamus-kamus perdana bahasa Melayu.
Publisher Sasbadi
ISBN 9789837704343
Language Malay
Condition New
Online Since 15th August, 2018
Category More  /  Dictionary  /  Malay Dictionary