×
Categories Latest Track My Order Login Register
10% Edisi Pelajar Sulalatus Salatin Sejarah Melayu

Edisi Pelajar Sulalatus Salatin Sejarah Melayu


  • Dewan Bahasa Dan Pustaka
  • 9789836256010
  • RM 9.90 RM 11.00
  • Excluding delivery charges

Description Hamba dengar ada hikayat Melayu dibawa oleh orang dari Goa; barang kita perbaiki kiranya dengan istiadatnya, supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita, dan boleh diingatkan oleh segala mereka itu.
Publisher Dewan Bahasa Dan Pustaka
ISBN 9789836256010
Language Malay
Condition New
Online Since 27th August, 2018
Category Pre-U  /  STPM  /  Reference / Text  /  First Term
Pre-U  /  STPM  /  Reference / Text  /  Second Term
Pre-U  /  STPM  /  Reference / Text  /  Third Term