×
Categories Latest Track My Order Login Register
Asas Tajwid Rasm 'Uthmani: Jelas Mudah Difahami Berkesan

Asas Tajwid Rasm 'Uthmani: Jelas Mudah Difahami Berkesan


  • Mashi Publication
  • 9789671045404
  • RM 12.60 RM 14.00
  • Excluding delivery charges

Description Buku ini cuba membantu pembaca mempelajari ilmu tajwid dengan jelas dan mudah. Keunikan buku ini ialah ia disusun berdasarkan konsep 'satu muka surat, satu hukum'. Kecuali bahagian yang terlalu panjang, kebanyakan muka surat hanya memuatkan hanya satu hukum tajwid dengan contoh-contoh yang jelas bagi memudahkan kefahaman pembaca. Maklum balas yang diterima daripada mereka yang pernah menggunakan kandungan buku ini membuktikan ia cukup berkesan dan mudah difahami. Diharapkan dengan terbitnya buku Asas Tajwid Rasm 'Uthmani ini, para pembaca akan dapat meningkatkan mutu bacaan Al-Quran mereka, insya-Allah.
Publisher Mashi Publication
ISBN 9789671045404
Language Malay
Condition New
Online Since 26th January, 2018
Categorized Under More  /  Islamic Books  /  Tajwid